Policy

 • Vår policy är att tillgodose våra kunders önskemål och strävar alltid efter att göra rätt från början och så snabbt som möjligt rätta till fel och brister.
 • Att ge kunden den service och kvalité som krävs för ett långsiktigt samarbete. Detta innebär att vi uppmärksammar kundens behov och att personal vidareutvecklas samt tar ett självständigt kvalitéansvar.Vårat mål är att ISO-certifiera företaget!
 • Kvalitetskrav skall uppfyllas av våra underleverantörer.
 • Att arbeta med tydliga lokalvårdsinstruktioner.
 • Vi säkrar vår kvalité genom en kvalitetsuppföljning. Målet med detta är nöjda kunder som även är en trygghet för oss.
 • Samarbetet mellan företaget och de anställda är en förutsättning för att man skall kunna skapa en jämn och hög kvalité hos kunden samt anpassa förväntningarna som kunden har.
 • Vi engagerar och utbildar vår personal att arbeta miljövänligt, att deras arbete ska påverka miljön så lite som möjligt. De innebär rätt dosering av rengöringsmedel och avfall hanteras miljövänligt.
 • Vi använder miljöanpassade samt ergonomiska städmetoder och material, dels för att uppnå ett bra städresultat, men även förebygga slit och belastningsskador.
 • Vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö för vår personal där alla medarbetare tar ett personligt ansvar för hälsa, miljö och säkerthet i de dagliga arbetet.
 • Vår personal har undertecknat ett tystnadspliktsavtal.
 • Motivera medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.
 • För att kunna nå de höga mål vi satt upp så måste vi ha motiverad personal.
 • Erfarenhet från olika slag av städning.
 • Professionell attityd gentemot arbetet.
 • Vår policy är att tillgodo se våra kunders önskemål & så snabbt som möjligt rätta till fel och brister!
 • I alla delar av vår verksamhet ska hänsyn tas till miljön för att förebygga föroreningar och sträva mot en ständig förbättring.
 • Arbeta med tydliga lokalvårdsinstruktioner.
 • Ge kunden den service och kvalitet som krävs för ett långsiktigt samarbete.
 • Vi ska följa och sträva efter att ligga före gällande miljölagstiftning samt andra riktlinjer, krav och rekommendationer som berör verksamheten.
 • Alla anställda ska involveras och informeras om företagets miljöarbete.
 • Informationen rörande vårt miljöarbete skall vara öppen och tillgänglig.
 • Kvalitetskrav skall uppfyllas av våra underleverantörer.
 • Motivera medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.